Odwiedź nasze media społecznościowe

Optus

Uczestnik Programu OPTUS opłacając comiesięczną składkę gromadzi na swoim indywidulanym koncie medycznym środki umożliwiające diagnostykę i leczenie. Uczestnictwa w Programie nie ogranicza wiek lub stan zdrowia. Jedna składka umożliwia korzystanie z konta medycznego całej rodzinie. Uczestnik Programu OPTUS ma prawo wyboru dowolnej instytucji ochrony zdrowia znajdującej się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z którą OPTUS podpisał umowę o świadczeniu usług medycznych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa cały zgromadzony, niewykorzystany wkład wypłacany jest w całości.

OPTUS daje więcej niż standardowe ubezpieczenie