Pracownia ulica Staszica

Badania z NFZ:
tel. 668-642-584

Specjalista chorób oczu Ewa Gręzicka:
- poniedziałek: 10.20-14.00
- środa: 10.20-14.00
- czwartek: 13.30-17.00