Wady wzroku

Okiem miarowym nazywamy oko, w którym równoległe do osi optycznej promienie świetlne zostają skupione na siatkówce, gdy oko nie akomoduje. W tej sytuacji możliwe jest oglądanie przedmiotów leżących daleko i blisko wyraźnie, bez specjalnego wysiłku.
Gdy obraz na siatkówce jest rozmazany, a widzenie nieostre, mamy do czynienia z wadą refrakcji, potocznie określaną „wadą wzroku”. Do wad refrakcji zaliczamy: krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm.

Krótkowzroczność (łac. Myopia)
Przy krótkowzroczności wiązka promieni równoległych wpadających do oka zostaje skupiona przed siatkówką, w przypadku gdy oko nie akomoduje.

myopia

Wyróżniamy:
- krótkowzroczność refrakcyjną – spowodowaną zbyt dużą mocą układu optycznego oka, przy prawidłowej długości gałki ocznej,
- krótkowzroczność osiową – której przyczyną jest zbyt długa gałka oczna, przy mocy układu optycznego oka mieszczącej się w normie.

Nadwzroczność (inaczej „dalekowzroczność”, łac. Hyperopia)
W oku nadwzrocznym wiązka promieni równoległych zostaje skupiona za siatkówką, w przypadku gdy oko nie akomoduje. Aby oko widziało odległe przedmioty musi akomodować.

nadwzrocznosc

Podobnie jak przy krótkowzroczności, wyróżniamy:
- nadwzroczność refrakcyjną – spowodowaną zbyt małą mocą układu optycznego oka, przy prawidłowej długości gałki ocznej,
- nadwzroczność osiową – której przyczyną jest zbyt krótka gałka oczna, przy mocy układu optycznego oka mieszczącej się w normie.

Astygmatyzm
Jest to wada refrakcji polegająca na tym, iż równoległa wiązka światła po przejściu przez układ optyczny oka zostaje skupiona w dwóch punktach. Astygmatyzm najczęściej spowodowany jest niesferycznym kształtem rogówki.

Presbyopia
Cechą charakterystyczną oka ludzkiego jest jego zdolność do akomodacji, czyli dostosowanie mocy układu optycznego oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Z wiekiem soczewka oka oraz utrzymujące ją włókienka tracą swoją elastyczność. W rezultacie tych zmian pojawiają się trudności przy obserwacji blisko położonych przedmiotów i powstaje potrzeba noszenia okularów do bliży.
Dotyczy osób zarówno z nadwzrocznością, krótkowzrocznością, jak i bez żadnej z tych wad wzroku.