Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych jest inicjatywą zrzeszającą osoby czynnie związane z branżą optyczną, tj. lekarzy okulistów, optometrystów, optyków, ortoptystów, właścicieli salonów optycznych. Członkami wspierającymi są najwięksi producenci soczewek kontaktowych: firmy Ciba Vision, CooperVision oraz Johnson&Johnson.

Wśród naczelnych celów stowarzyszenia wskazać należy promowanie odpowiedzialnego korzystania z soczewek kontaktowych i popularyzowanie najwyższych standardów w procesach rozwojowych, produkcyjnych i rejestracji nowych produktów, a także ułatwianie wymiany informacji pomiędzy jednostkami bezpośrednio zaangażowanymi badawczo i samymi użytkownikami.

Stowarzyszenie podejmuje szereg akcji i badań własnych, regularnie publikując i rozpowszechniając wyniki prowadzonych prac. Ważnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest kampania „7 grzechów, których Twoje oczy nigdy Ci nie wybaczą” mająca na celu edukowanie oraz popularyzowanie dobrych praktyk w noszeniu soczewek kontaktowych wśród ich użytkowników.

Wśród zaleceń formułowanych w ramach akcji przez ekspertów organizacji podkreślana jest konieczność przeprowadzania regularnych kontroli wzroku, ścisłe przestrzeganie terminów wymiany soczewek (unikając tzw. ich „przenoszenia”) stosowanie wyłącznie soczewek pochodzących ze źródeł gwarantujących ich oryginalność, zachowanie odpowiednich terminów ważności i zapewniających przechowywanie i dystrybucję w odpowiednich warunkach.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższego plakatu informacyjnego popularyzującego akcję PSSK „7 grzechów…”.

plakat

Firma Optometria Karczewski jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia i w sposób czynny wspiera jego cele i idee przez nie popularyzowane.